? Coctail bar B52 - Praha - O baru


Bar B52
O baru

Stylové ?ešení prostor cocktail baru, dopln?no moderními prvky, p?ináší pocit útulnosti a pohodlí. V našem cocktail baru, p?t minut od Nám?stí Míru(na rozhraní Vršovic a Vinohrad), si m?ete vybrat z více jak 100 koktejl? .

Zábavu zp?íjem?uje jukebox s velkým výb?rem hudby a velkoplošná projekce s videoklipy.
Nedílnou sou?ástí nabídky jsou prezenta?ní akce firem, pravidelné akce na vybraný drink, výherní akce, losy. 
 
 
Cílem cocktail baru B52 je poskytovat sluby zákazník?m, kte?í hledají víc ne "panáka, to?ené pivo ?i kávu do skla". Nabízí harmonii chutí, barev a profesionálního barového um?ní p?ípravy lahodných míchaných nápoj? .
 
 Velký výb?r rum? a likér? z celého sv?ta.

Naši spokojení hosté stále více vyuívají nabídky spole?enských akcí, jak k firemním, tak i k rodinným p?íleitostem, a to v?etn? zajišt?ní rautu . Vše k dostání za velmi p?ijatelnou cenu, která zajiš?uje spokojenost zákazník? a jejich op?tovný návrat.